การผ่าตัดเสริมจมูกสำหรับผู้ชาย 2023-12-15T09:01:30+00:00

การผ่าตัดเสริมจมูกสำหรับผู้ชาย

GRACE PLASTIC SURGERY

การผ่าตัดเสริมจมูกสำหรับผู้ชายคืออะไร ?

การผ่าตัดสำหรับผู้ที่ต้องการปรับลุคให้ดูแมน มีเสน่ห์ขึ้นและใบหน้าสมดุล สมส่วน

การผ่าตัดเสริมจมูกสำหรับผู้ชายของ Grace แนะนำในกรณีใด

 • กรณีที่จมูกงุ้มต่ำและปลายจมูกเตี้ย ทำให้ไม่เข้ากับใบหน้า
  ⇒แนะนำการผ่าตัดเสริมจมูกให้โด่งและปรับปลายจมูกให้พุ่ง
 • กรณีจมูกคด เห็นแนวสันจมูกเบี้ยว และมีอาการตัดจมูกเรื้อรัง
  ⇒ แนะนำการผ่าตัดแก้ไขจมูกคด
 • กรณีจมูกหักทรงเหยี่ยว ปลายจมูกงุ้มต่ำ ทำให้ดูหน้าด
  ⇒ แนะนำการผ่าตัดแก้ไขทรงจมูกเหยี่ยว และปรับทรงจมูกให้เรียวเล็กลง
 • กรณีปีกจมูกกว้าง ปลายบาน
  ⇒ ผ่าตัดปรับแต่งทรงปีกจมูก
 • กรณีจมูกเชิด เห็นรูจมูกกว้าง และปลายจมูกสั้นบี้
  ⇒ แนะนำผ่าตัดแก้ไขจมูกบี้

การผ่าตัดเสริมจมูกสำหรับผู้ชายแบบต่างๆ

จมูกทรงเหยี่ยวจะมีลักษณะสันจมูกหัก ไม่เรียบสม่ำเสมอโดยเฉพาะกลางสันจมูก โดยมากมักเกิดจากการงอกเกินของกระดูกจมูกและกระดูกอ่อน จึงทำให้เป็นมุมนูนกลางสันจมูก และทำให้ปลายจมูกงุ้มลงต่ำ การผ่าตัดแก้ไขจะปรับแนวสันจมูกให้เรียบตรง ส่วนที่แหว่งจะได้รับการตกแต่งเพิ่มเติม

ทวนเข็มนาฬิกา

จมูกทรงเหยี่ยวจะมีลักษณะสันจมูกหัก ไม่เรียบสม่ำเสมอโดยเฉพาะกลางสันจมูก โดยมากมักเกิดจากการงอกเกินของกระดูกจมูกและกระดูกอ่อน จึงทำให้เป็นมุมนูนกลางสันจมูก และทำให้ปลายจมูกงุ้มลงต่ำ การผ่าตัดแก้ไขจะปรับแนวสันจมูกให้เรียบตรง ส่วนที่แหว่งจะได้รับการตกแต่งเพิ่มเติม

ทวนเข็มนาฬิกา
การแก้ไขปลายจมูกบี้

จมูกสั้นและปลายจมูกเชิด ทำให้ทรงจมูกดูบี้แบน ซึ่งอาจเกิดแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลังจากหลายๆ สาเหตุ การแก้ไขจะปรับให้เข้ากับแต่ละคน ตามแต่ความยาวและทรงจมูกเดิม แนะนำให้ใช้กระดูกอ่อนของตนเองเพื่อมาเสริมให้สันจมูกยาวขึ้นและปลายจมูกพุ่ง

การผ่าตัดแก้ไขจมูกคด

จมูกคด คือ ทรงจมูกที่สันจมูกคดเบี้ยวและปลายจมูกบิดไม่เป็นแนวตรง ทำให้ใบหน้าไม่สมดุล และในบางกรณีทำให้เกิดโรคโพรงจมูกตามมา การผ่าตัดแก้ไขต้องประเมินว่าเป็นความผิดปกติของส่วนใด เช่น กระดูกจมูก, กระดูกอ่อน, หรือผนังกั้นจมูก เป็นต้น เพื่อให้การแก้ไขได้ตรงจุด และไม่เกิดการคดของจมูกซ้ำเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ที่ลึกซึ้งของศัลยแพทย์ตกแต่ง ในการแก้ไขทรงจมูกที่ยากและซับซ้อนแบบนี้

การผ่าตัดเสริมจมูกให้โด่ง

กรณีจมูกแบน เนื่องจากกระดูกจมูกหรือกระดูกอ่อนของจมูกเตี้ยและสั้น แนะนำให้ใช้เนื้อเยื่อและกระดูกอ่อนตนเองมาเสริมให้สันจมูกโด่งขึ้น การผ่าตัดแบบนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย แต่ที่สำคัญคือการผ่าตัดไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อน และหากเลือกใช้วัสดุเสริมสังเคราะห์ ควรจะเป็นทรงที่เหลาใหม่ ปรับให้เข้ากับความโค้งของสันจมูก เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ

การผ่าตัดแก้ทรงปลายจมูก

กรณีปลายจมูกไม่พุ่งและเล็ก จากการมีกระดูกอ่อนปลายจมูกเล็กเกินไป การผ่าตัดเสริมปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนจากตำแหน่งต่างๆ ของร่างกาย จะสามารถปรับแต่งทรงให้สวย ปลายพุ่งและเรียว

การแก้ไขปลายจมูกบี้

จมูกสั้นและปลายจมูกเชิด ทำให้ทรงจมูกดูบี้แบน ซึ่งอาจเกิดแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลังจากหลายๆ สาเหตุ การแก้ไขจะปรับให้เข้ากับแต่ละคน ตามแต่ความยาวและทรงจมูกเดิม แนะนำให้ใช้กระดูกอ่อนของตนเองเพื่อมาเสริมให้สันจมูกยาวขึ้นและปลายจมูกพุ่ง

การผ่าตัดแก้ไขจมูกคด

จมูกคด คือ ทรงจมูกที่สันจมูกคดเบี้ยวและปลายจมูกบิดไม่เป็นแนวตรง ทำให้ใบหน้าไม่สมดุล และในบางกรณีทำให้เกิดโรคโพรงจมูกตามมา การผ่าตัดแก้ไขต้องประเมินว่าเป็นความผิดปกติของส่วนใด เช่น กระดูกจมูก, กระดูกอ่อน, หรือผนังกั้นจมูก เป็นต้น เพื่อให้การแก้ไขได้ตรงจุด และไม่เกิดการคดของจมูกซ้ำเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ที่ลึกซึ้งของศัลยแพทย์ตกแต่ง ในการแก้ไขทรงจมูกที่ยากและซับซ้อนแบบนี้

การผ่าตัดเสริมจมูกให้โด่ง

กรณีจมูกแบน เนื่องจากกระดูกจมูกหรือกระดูกอ่อนของจมูกเตี้ยและสั้น แนะนำให้ใช้เนื้อเยื่อและกระดูกอ่อนตนเองมาเสริมให้สันจมูกโด่งขึ้น การผ่าตัดแบบนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย แต่ที่สำคัญคือการผ่าตัดไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อน และหากเลือกใช้วัสดุเสริมสังเคราะห์ ควรจะเป็นทรงที่เหลาใหม่ ปรับให้เข้ากับความโค้งของสันจมูก เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ

การผ่าตัดแก้ทรงปลายจมูก

กรณีปลายจมูกไม่พุ่งและเล็ก จากการมีกระดูกอ่อนปลายจมูกเล็กเกินไป การผ่าตัดเสริมปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนจากตำแหน่งต่างๆ ของร่างกาย จะสามารถปรับแต่งทรงให้สวย ปลายพุ่งและเรียว

การผ่าตัดเสริมผนังกั้นจมูกด้วยการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อของ Grace

การผ่าตัดเสริมปลายจมูก ; การเย็บเสริมเพื่อแต่งให้ปลายจมูกเรียว, การผ่าตัดเสริมผนังกั้นจมูกด้วยการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อจะช่วยพยุงให้จมูกโด่งขึ้น และการใช้กระดูกอ่อนมาเสริมให้ปลายจมูกพุ่ง เทคนิคเหล่านี้เป็นที่นิยมในการเสริมจมูกของชาวเอเชีย เนื่องจากดั้งไม่สูงและสันจมูกสั้น เทคนิคของแต่ละโรงพยาบาลในการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อจะแตกต่างกัน ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน โดยที่ Grace เราจะใช้เนื้อเยื่อที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแรง เช่นกระดูกอ่อนใบหู เพื่อผ่าตัดปรับทรงและได้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ

รีวิวจากผู้ที่เคยทำศัลยกรรมที่นี่


จุดสำคัญของการผ่าตัดเสริมจมูกสำหรับผู้ชายที่ Grace !

ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดที่เกิดขึ้นได้ เช่น เลือดออก, แผลติดเชื้อ เป็นต้น ซึ่งอัตราการเกิดและความรุนแรงจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยแต่ละคน จะได้รับคำแนะนำและข้อมูลถึงผลข้างเคียงเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้ารับการผ่าตัดเพื่อประกอบการตัดสินใจ