การผ่าตัดแก้ไขจมูกบี้ 2023-12-15T08:59:18+00:00

การผ่าตัดแก้ไขจมูกบี้

GRACE PLASTIC SURGERY

จมูกบี้มีลักษณะอย่างไร ?

จมูกที่สวยงามมักจะมีความยาวของสันจมูก พอๆ กับระยะระหว่างริมฝีปากบนถึงคาง ซึ่งก็คือประมาณ 45-50 ซม. จมูกที่สั้นและบี้แต่กำเนิด หรือจากอุบัติเหตุก็ตาม มักจะมีลักษณะสั้น และปลายเชิดในบางคน เมื่อมองตรงจะเห็นรูจมูกเยอะกว่าปกติ

การผ่าตัดแก้ไขจมูกบี้ จะแตกต่างกับการผ่าตัดแก้ปลายจมูกทั่วๆไป โดยจะใช้เทคนิคที่ซับซ้อนกว่า ทั้งการทำให้ปลายจมูกพุ่ง ตกแต่งให้สันจมูกยาวและสูงกว่าเดิม ที่ Grace การผ่าตัดแก้ไขจมูกบี้ จะใช้กระดูกอ่อนของตนเองมาปรับแต่งทรงปลายจมูกให้ยาวและสูงพุ่งออกอย่างเป็นธรรมชาติ

จมูกที่ยาวสวยสมบูรณ์แบบ

ความยาวของสันจมูก =ระยะระหว่างริมฝีปากบนถึงคาง

A)the length of the bridge of the nose

B)distance from the lips to the end of the chin

A)the length of the bridge of the nose

B)distance from the lips to the end of the chin

กรณีมีจมูกสั้น

กรณีที่ปลายจมูกเชิดมาก ทำให้เห็นรูจมูกเยอะมากเกินไป

กรณีที่ทรงจมูกสั้นลงหลังจากการผ่าตัดเสริมจมูกครั้งก่อน

หลังผ่าตัดตกแต่งปีกจมูกแล้วเกิดการดึงรั้งให้เห็นรูจมูกมากเกินไป

กรณีมีจมูกสั้น

กรณีที่ทรงจมูกสั้นลงหลังจากการผ่าตัดเสริมจมูกครั้งก่อน

กรณีที่ปลายจมูกเชิดมาก ทำให้เห็นรูจมูกเยอะมากเกินไป

หลังผ่าตัดตกแต่งปีกจมูกแล้วเกิดการดึงรั้งให้เห็นรูจมูกมากเกินไป

จุดสำคัญของการผ่าตัดแก้จมูกบี้ที่ Grace!

1) การเลือกใช้วัสดุเสริมที่จะทำให้การแก้ไขทรงจมูกอยู่ถาวรและเข้ากับรูปหน้า

กรณีที่ผิวมีความยืดหยุ่นดีและกระดูกพยุงเพียงพอ เราแนะนำให้เลือกใช้วัสดุเสริมผิวเรียบ นอกจากนี้ หากผิวหน้าหรือกระดูกไม่เหมาะสม การเลือกใช้วัสดุเสริมที่มีความแข็งขึ้น เพื่อให้ปลายจมูกได้ทรงสูงและอยู่ถาวร

2) แนะนำให้ใช้เนื้อเยื่อของตนเองในการผ่าตัดตกแต่ง

การเลือกใช้วัสดุเสริมสังเคราะห์ อาจทำให้ผิวหนังบางลง เกิดการติดเชื้อ กระดูกอ่อนจมูกเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ซึ่งนำมาซึ่งความจำเป็นในการผ่าตัดแก้ไขต่อไป

การหดรั้ง

กระดูกอ่อนจากใบห

กระดูกอ่อนจากซี่โครง

3) คุณจะสามารถสบายใจได้ว่าการผ่าตัดของเรา มีการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด เพื่อให้การผ่าตัดทุกครั้งมีความปลอดภัยสูงสุด

วิธีการผ่าตัดแก้ไขปลายจมูกของ Grace

การผ่าตัดแก้ไขปลายจมูก จะใช้การเย็บปรับทรงกระดูกอ่อนจมูก จากนั้นเสริมด้วยการปลูกถ่ายกระดูกอ่อน เพื่อยืดความยาวและความสูงของปลายจมูก ให้ได้ทรงตามที่ต้องการ ซึ่งกระบวนการเสริมด้วยการปลูกถ่ายกระดูกอ่อนในชาวเอเชียเป็นกระบวนการที่จำเป็น เพื่อให้ได้ทรงจมูกที่สูงและพุ่งสวย

A)실리콘(콧대)

B)코 끝의 모양을 정하는 연골 이식법

C)원하는 높이에 코 끝을 유지시켜주는
비중격 연장 이식술

A) เปิดส่วนผนังกั้นจมูกก่อนเย็บเชื่อมต่อกับปลายจมูกใหม่

B) เลาะเนื้อเยื่อรอบๆ ปลายจมูกให้หลวมขยับได้ หลังจากนั้น ปลายจมูกจะสามารถปรับย้ายตำแหน่งเพื่อให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้ เพื่อเย็บเชื่อมกับตำแหน่งใหม่

C, D, E) ปรับตำแหน่งของปลายจมูกให้ได้ทรงที่ต้องการ (เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งใน 3 วิธี)

A) เปิดส่วนผนังกั้นจมูกก่อนเย็บเชื่อมต่อกับปลายจมูกใหม่

B) เลาะเนื้อเยื่อรอบๆ ปลายจมูกให้หลวมขยับได้ หลังจากนั้น ปลายจมูกจะสามารถปรับย้ายตำแหน่งเพื่อให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้ เพื่อเย็บเชื่อมกับตำแหน่งใหม่

C,D,C) ปรับตำแหน่งของปลายจมูกให้ได้ทรงที่ต้องการ (เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งใน 3 วิธี)

The nasal septum extension transplant

เปิดผนังกั้นจมูก (A), แยกกระดูกส่วนปลายจมูก (B), ส่วนของผนังกั้นจมูกที่เปิดออกจะถูกเย็บเชื่อมกับส่วนปลายจมูกที่แยกออกมา (C,D,E) ตามลำดับ

การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งที่ Grace

▼ วิดีโอแสดงการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูกของ Grace

การผ่าตัดแก้ไขจมูกบี้แบบต่างๆ

รีวิวจากผู้ที่เคยทำศัลยกรรมที่นี่


ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดที่เกิดขึ้นได้ เช่น เลือดออก, แผลติดเชื้อ เป็นต้น ซึ่งอัตราการเกิดและความรุนแรงจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยแต่ละคน จะได้รับคำแนะนำและข้อมูลถึงผลข้างเคียงเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้ารับการผ่าตัดเพื่อประกอบการตัดสินใจ