จมูกคด (จมูกอักเสบ) 2023-12-15T08:58:37+00:00

จมูกคด (จมูกอักเสบ)

GRACE PLASTIC SURGERY

จมูกคดคืออะไร?

จมูกคด คือภาวะที่สันจมูกหรือปลายจมูกไม่อยู่ตรงกลาง แต่คดไปข้างใดข้างหนึ่ง ทำให้ดูไม่สวย อาจเกิดจากโรคทางจมูก ที่ทำให้มีการอุดกั้นการหายใจเรื้อรัง หากต้องการเสริมจมูก จำเป็นจะต้องแก้จมูกคดก่อน มิฉะนั้นเสริมจมูกแล้วจะทำให้ดูคดยิ่งขึ้น

การแก้ไขจมูกคดจำเป็นในกรณีใด

กรณีที่ใบหน้าดูไม่สมดุลจากทรงจมูกคด

มีอาการปวดหัวจากอาการแน่นจมูกเรื้อรัง

รูจมูกเบี้ยวไม่สวย

กรณีที่ทำผ่าตัดเสริมจมูกมาแล้วแต่ทรงจมูกยังคดไม่สวย

จุดสำคัญของการผ่าตัดแก้ไขจมูกคดของ Grace !

1) วิธีแก้ไขจะแตกต่างกันตามระดับความคดมากน้อยของทรงจมูก

กรณีจมูกคดไม่มาก การผ่าตัดจะเหลาซิลิโคนเสริม เพื่อชดเชยด้านที่คด และตัดส่วนกระดูกหรือกระดูกอ่อนที่โค้งนูนให้ตรงร่วมด้วย

กรณีที่จมูกคดมาก จำเป็นต้องตัดกระดูกส่วนที่โค้งมากและเคลื่อนชิ้นกระดูก เพื่อปรับตำแหน่งใหม่ให้ตรง

2) การแก้ไขผนังกั้นจมูกร่วมกัน

ผนังกั้นจมูกที่คด จะอุดกั้นทางเดินหายใจข้างหนึ่ง ทำให้เกิดอาการปวดหัวเรื้อรังได้
ถึงแม้กระดูกจมูกจะได้รับการแก้ไขแล้ว แต่ผนังกั้นจมูกด้านในยังคดอยู่ จะทำให้กลับมาเป็นจมูกคดซ้ำอีกได้ ที่ Grace ของเราจะแก้ทุกปัญหาที่เกี่ยวข้อง ด้วยการแก้ทั้งผนังกั้นด้านในไปพร้อมๆ กับการแก้ทรงกระดูกจมูก เพื่อไม่ให้กลับมาคดอีกและอาการจมูกตันจะดีขึ้นด้วย

3) ส่วนกระดูกยื่นจากผนังจมูกจะได้รับการแก้ไขร่วมด้วย

ภายในจมูกของเราจะมีส่วนกระดูกที่ยื่นออกจากผนังส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง โดยกระดูกยื่นจากผนังส่วนล่าง จะเป็นตัวต้านอากาศเมื่อหายใจเข้าออกในอัตราส่วนประมาณ 2/3 กรณีที่กระดูกยื่นส่วนนี้มีขนาดกว้างหรือใหญ่กว่าปกติ จะรบกวนการหายใจ ดังนั้น การผ่าตัดแก้ไขจมูกคด เราจะประเมินกระดูกยื่นเหล่านี้ และให้การแก้ไขร่วมกันเสมอ

1) วิธีแก้ไขจะแตกต่างกันตามระดับความคดมากน้อยของทรงจมูก

ภาพซ้าย) กรณีจมูกคดไม่มาก การผ่าตัดจะเหลาซิลิโคนเสริม เพื่อชดเชยด้านที่คด และตัดส่วนกระดูกหรือกระดูกอ่อนที่โค้งนูนให้ตรงร่วมด้วย

กรณีที่จมูกคดมาก จำเป็นต้องตัดกระดูกส่วนที่โค้งมากและเคลื่อนชิ้นกระดูก เพื่อปรับตำแหน่งใหม่ให้ตรง

2) การแก้ไขผนังกั้นจมูกร่วมกัน

ผนังกั้นจมูกที่คด จะอุดกั้นทางเดินหายใจข้างหนึ่ง ทำให้เกิดอาการปวดหัวเรื้อรังได้
ถึงแม้กระดูกจมูกจะได้รับการแก้ไขแล้ว แต่ผนังกั้นจมูกด้านในยังคดอยู่ จะทำให้กลับมาเป็นจมูกคดซ้ำอีกได้ ที่ Grace ของเราจะแก้ทุกปัญหาที่เกี่ยวข้อง ด้วยการแก้ทั้งผนังกั้นด้านในไปพร้อมๆ กับการแก้ทรงกระดูกจมูก เพื่อไม่ให้กลับมาคดอีกและอาการจมูกตันจะดีขึ้นด้วย

3) ส่วนกระดูกยื่นจากผนังจมูกจะได้รับการแก้ไขร่วมด้วย

ภายในจมูกของเราจะมีส่วนกระดูกที่ยื่นออกจากผนังส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง โดยกระดูกยื่นจากผนังส่วนล่าง จะเป็นตัวต้านอากาศเมื่อหายใจเข้าออกในอัตราส่วนประมาณ 2/3 กรณีที่กระดูกยื่นส่วนนี้มีขนาดกว้างหรือใหญ่กว่าปกติ จะรบกวนการหายใจ ดังนั้น การผ่าตัดแก้ไขจมูกคด เราจะประเมินกระดูกยื่นเหล่านี้ และให้การแก้ไขร่วมกันเสมอ

ภายในจมูกของเราจะมีส่วนกระดูกที่ยื่นออกจากผนังส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่าง โดยกระดูกยื่นจากผนังส่วนล่าง จะเป็นตัวต้านอากาศเมื่อหายใจเข้าออกในอัตราส่วนประมาณ 2/3 กรณีที่กระดูกยื่นส่วนนี้มีขนาดกว้างหรือใหญ่กว่าปกติ จะรบกวนการหายใจ ดังนั้น การผ่าตัดแก้ไขจมูกคด เราจะประเมินกระดูกยื่นเหล่านี้ และให้การแก้ไขร่วมกันเสมอ

การแก้ไขจมูกคดแบบต่างๆ

รีวิวจากผู้ที่เคยทำศัลยกรรมที่นี่


ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดที่เกิดขึ้นได้ เช่น เลือดออก, แผลติดเชื้อ เป็นต้น ซึ่งอัตราการเกิดและความรุนแรงจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยแต่ละคน จะได้รับคำแนะนำและข้อมูลถึงผลข้างเคียงเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้ารับการผ่าตัดเพื่อประกอบการตัดสินใจ