ระบบดูแลความปลอดภัย 2018-07-04T10:46:29+00:00

ระบบดูแลความปลอดภัย

GRACE PLASTIC SURGERY

ทำความรู้จักกับโรงพยาบาลของเรา
ทีมแพทย์
ระบบดูแลความปลอดภัย
บรรยากาศภายในโรงพยาบาล
ตำแหน่งที่ตั้ง

สำหรับมาตรฐานการดูแลคนไข้ เราจะจัดทีมดูแลขึ้น เป็นทีมพิเศษสำหรับแต่ละท่าน ดูแลใกล้

ชิดแบบ 1:1 ซึ่งแพทย์ประจำตัวท่าน จะให้คำปรึกษา และให้คำอธิบายอย่างละเอียดก่อนทำหั
ตถการหรือผ่าตัด แพทย์ประจำตัวท่านร่วมกับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ในทีม จะดูแลท่านอย่างใกล้ชิดขณะผ่าตัด จนถึงระยะพักฟื้นหลังผ่าตัด

การดูแลเป็นทีมแบบ 1:1 ประกอบด้วยขั้นตอน

การให้คำปรึกษา
การทำหัตถการหรือการผ่าตัด
การติดตามอาการ
การรักษาอื่นๆ

การประชุมทีมประจำวัน

เพื่อให้ท่านได้รับการดูแลอย่างดีและปลอดภัยที่สุด ทีมงานของ GRACE (แพทย์, เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา และพยาบาล) มีการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานทุกเช้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพึงพอใจสูงสุดแก่ท่าน

การประชุมทีมประจำวัน

เพื่อให้ท่านได้รับการดูแลอย่างดีและปลอดภัยที่สุด ทีมงานของ GRACE (แพทย์, เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา และพยาบาล) มีการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานทุกเช้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพึงพอใจสูงสุดแก่ท่าน

ระบบการฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยในการผ่าตัด

ระบบทำให้ปราศจากเชื้อ

รองเท้า, เครื่องมือผ่าตัด, และชุดผ่าตัด ใช้เฉพาะในห้องผ่าตัดเท่านั้น
เราใช้เครื่องมือทำให้ปราศจากเชื้อคุณภาพสูง
เราใช้เครื่องมือทำให้ปราศจากเชื้อคุณภาพสูง
ระบบทำให้ปราศจากเชื้อของเราสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้สูงถึง 99.99%

ห้องผ่าตัดปราศจากเชื้อโรค

ที่ GRACE เราเลือกใช้เครื่องมือและกระบวนการทันสมัยที่สุด ในการที่จะทำความสะอาด และดูแ
ลห้องผ่าตัดทุกห้องให้สะอาดและปราศจากเชื้อโรค ตลอดการผ่าตัด

ระบบทำให้ปราศจากเชื้อ

รองเท้า, เครื่องมือผ่าตัด, และชุดผ่าตัด ใช้เฉพาะในห้องผ่าตัดเท่านั้น
เราใช้เครื่องมือทำให้ปราศจากเชื้อคุณภาพสูง
เราใช้เครื่องมือทำให้ปราศจากเชื้อคุณภาพสูง
ระบบทำให้ปราศจากเชื้อของเราสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้สูงถึง 99.99%

ห้องผ่าตัดปราศจากเชื้อโรค

ที่ GRACE เราเลือกใช้เครื่องมือและกระบวนการทันสมัยที่สุด ในการที่จะทำความสะอาด และดูแ
ลห้องผ่าตัดทุกห้องให้สะอาดและปราศจากเชื้อโรค ตลอดการผ่าตัด

ห้องพักฟื้นที่สะอาดและสะดวกสบาย พร้อมด้วยแพทย์ประจำตัวดูแลท่านขณะพักฟื้น


เราเตรียมห้องพักฟื้นสำหรับคนไข้ทุกท่านหลังผ่าตัด
ทุกท่านจะได้รับการดูแลและตรวจเช็คอาการขณะพักฟื้นโดยพยาบาลชำนาญการ
ท่านจะได้รับการดูแลในทุกๆ เรื่องจนกว่าจะอาการจะฟื้นดี

ห้องพักฟื้นที่สะอาดและสะดวกสบาย พร้อมด้วยแพทย์ประจำตัวดูแลท่านขณะพักฟื้น


เราเตรียมห้องพักฟื้นสำหรับคนไข้ทุกท่านหลังผ่าตัด
ทุกท่านจะได้รับการดูแลและตรวจเช็คอาการขณะพักฟื้นโดยพยาบาลชำนาญการ
ท่านจะได้รับการดูแลในทุกๆ เรื่องจนกว่าจะอาการจะฟื้นดี