ทำความรู้จักกับโรงพยาบาลของเรา 2017-11-21T14:59:09+00:00

ทำความรู้จักกับโรงพยาบาลของเรา

GRACE PLASTIC SURGERY
ทำความรู้จักกับโรงพยาบาลของเรา
ทีมแพทย์
ระบบดูแลความปลอดภัย
บรรยากาศภายในโรงพยาบาล
ตำแหน่งที่ตั้ง

วิสัยทัศน์และคำขวัญของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้โรงพยาบาลของเรา เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพและความงามให้คนไข้อย่างครบวงจร ตลอดจนพัฒนาทีมงานและความรู้ทางการแพทย์ควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง

최상의 교육
최상의 진료
최상의 연구

วิสัยทัศน์และคำขวัญของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้โรงพยาบาลของเรา เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพและความงามให้คนไข้อย่างครบวงจร ตลอดจนพัฒนาทีมงานและความรู้ทางการแพทย์ควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง

최상의 교육
최상의 진료
최상의 연구

ความสำคัญสูงสุด

เพื่อที่จะทำให้ GRACE เป็นโรงพยาบาลชั้นนำทางด้านการดูแลความงามอย่างครบวงจร ตอบสนองต่อความต้องการของคนไข้ทุกคน เราจะพัฒนาการเรียนรู้ และคิดค้นเทคโนโลยีด้านความงามใหม่ๆ ตลอดเวลา

 • ความสุขของ GRACE
  คือการได้คิดค้นวิธีการดูแลเสริมสร้างความงามที่ดีที่สุด
  เพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุดแก่คนไข้ของเรา

 • ความจริงใจของ GRACE
  เราให้การดูแลรักษาทุกท่านด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุดเสมอ และพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์

 • ความมุ่งมั่นของ GRACE
  เรามุ่งจะให้คนไข้ของเราทุกคนได้รับความพอใจสูงสุด และเราจะยังคงพัฒนาการดูแลของเราอย่างต่อเนื่อง

 • ความสุขของ GRACE
  คือการได้คิดค้นวิธีการดูแลเสริมสร้างความงามที่ดีที่สุด เพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุดแก่คนไข้ของเรา

 • ความจริงใจของ GRACE
  เราให้การดูแลรักษาทุกท่านด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุดเสมอ และพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์

 • ความมุ่งมั่นของ GRACE
  เรามุ่งจะให้คนไข้ของเราทุกคนได้รับความพอใจสูงสุด และเราจะยังคงพัฒนาการดูแลของเราอย่างต่อเนื่อง