หลักสำคัญของการศัลยกรรมพลาสติกสำหรับคุณผู้ชาย 2017-11-19T23:50:39+00:00

หลักสำคัญของการศัลยกรรมพลาสติกสำหรับคุณผู้ชาย

GRACE PLASTIC SURGERY

มุมมองของ Grace สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกสำหรับคุณผู้ชาย

มุมมองของ Grace สำหรับการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกสำหรับคุณผู้ชาย

การผ่าตัดศัลยกรรมตาสองชั้นสำหรับคุณผู้ชาย

การผ่าตัดสำหรับผู้ชายจะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ เส้นตาชัดเจนและดูแมน โดยชั้นตาจะไม่สูง ขับให้ตาเด่นและแผลเล็ก เพื่อให้เป็นแผลเป็นน้อย

จมูก / ใบหน้า

จมูกของคุณผู้ชายควรจะดูเป็นสันตรงและเสริมให้ใบหน้าดูคมและแมนขึ้น ปรับเส้นสันจมูกให้กว้างพอดีตั้งแต่ระยะระหว่างลูกตา และแนวสันคมตรงลงไปจนถึงปลายจมูก โหนกแก้มไม่ควรสูงมาก และคางควรจะบางแต่ตรงได้รูป ให้ใบหน้าเป็นธรรมชาติ

การผ่าตัดศัลยกรรมตาสองชั้นสำหรับคุณผู้ชาย

การผ่าตัดสำหรับผู้ชายจะให้ความรู้
สึกที่เป็นธรรมชาติ เส้นตาชัดเจนแล
ะดูแมน โดยชั้นตาจะไม่สูง ขับให้ตาเ
ด่นและแผลเล็ก เพื่อให้เป็นแผลเป็นน้อย

จมูก / ใบหน้า

จมูกของคุณผู้ชายควรจะดูเป็นสันตรงและเสริม
ให้ใบหน้าดูคมและแมนขึ้น ปรับเส้นสันจมูกให้ก
ว้างพอดีตั้งแต่ระยะระหว่างลูกตา และแนวสั
นคมตรงลงไปจนถึงปลายจมูก โหนกแก้มไม่ค
วรสูงมาก และคางควรจะบางแต่ตรงได้รูป
ให้ใบหน้าเป็นธรรมชาติ

ความพิเศษของการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกสำหรับคุณผู้ชายที่ Grace

>> คำตอบสำหรับคุณผู้ชาย
เนื่องด้วยใบหน้าของผู้ชายจะแตกต่างอย่างมากกับใบหน้าผู้หญิง ดังนั้นการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกจะพิจารณามุมมองที่ต่างกัน ศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์เท่านั้น ที่จะสามารถปรับทรงหน้า ปรับมุมมองให้ดูแมนสำหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะ


>> ปราศจากแผลเป็น !


เนื่องจากผู้ชายโดยส่วนมากไม่แต่งหน้า ดังนั้นการปกปิดแผลเป็นจึงเป็นการยาก การผ่าตัดของเราจึงจะเลือกวิธีที่ซ่อนแผลได้แนบเนียนที่สุด ให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณพอใจและมีเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติ


>> ระยะฟื้นตัวสั้น


นอกจากการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกให้ได้ผลลัพธ์ดั่งใจแล้ว เรามีการดูแลหลังพักฟื้นที่จะช่วยไม่ให้เกิดการบวมของเนื้อเยื่อมาก กระตุ้นการไหลเวียนเลือดบริเวณแผล และลดเลือดคั่ง เพื่อให้คุณกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด

ความพิเศษของการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกสำหรับคุณผู้ชายที่ Grace

>> คำตอบสำหรับคุณผู้ชาย
เนื่องด้วยใบหน้าของผู้ชายจะแตกต่างอย่างมากกับใบหน้าผู้หญิง ดังนั้นการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกจะพิจารณามุมมองที่ต่างกัน ศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์เท่านั้น ที่จะสามารถปรับทรงหน้า ปรับมุมมองให้ดูแมนสำหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะ


>> ปราศจากแผลเป็น !


เนื่องจากผู้ชายโดยส่วนมากไม่แต่งหน้า ดังนั้นการปกปิดแผลเป็นจึงเป็นการยาก การผ่าตัดของเราจึงจะเลือกวิธีที่ซ่อนแผลได้แนบเนียนที่สุด ให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณพอใจและมีเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติ


>> ระยะฟื้นตัวสั้น


นอกจากการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกให้ได้ผลลัพธ์ดั่งใจแล้ว เรามีการดูแลหลังพักฟื้นที่จะช่วยไม่ให้เกิดการบวมของเนื้อเยื่อมาก กระตุ้นการไหลเวียนเลือดบริเวณแผล และลดเลือดคั่ง เพื่อให้คุณกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด

ระบบความปลอดภัยในการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกสำหรับคุณผู้ชายที่ Grace

การดูแลหลังการผ่าตัดเสริมหน้าอกที่ Grace

ที่ Grace เราให้การดูแลด้วยระบบที่ครอบคลุมความปลอดภัยและสะดวกสบาย

>> การดูแลลดอาการบวมหลังผ่าตัด

เราเตรียมห้องพักฟื้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดได้พักผ่อน และให้ยาทานเพื่อลดบวม จากนั้นเราจะเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแต่ละราย เพื่อช่วยลดการบวมได้เร็วที่สุด ได้แก่ การฉายไฟ LED หรือเครื่องอัลตราซาว์นความถี่สูง

>> การจัดการแผลเป็นให้จาง

แผลเป็นที่เกิดหลังการผ่าตัดจะได้รับการดูแลอย่างเป็นขั้นตอน ในช่วงแรก คือ 1-3 เดือนหลังการผ่าตัด ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการฉีดสารเพื่อให้แผลเป็นจางลง และเมื่อหลังจาก 6 เดือนไปแล้ว จะมีการดูแลด้วยเลเซอร์ (ดูแลฟรี 5 ครั้ง) เพื่อให้แผลเป็นจางลงจนเลือนไป

ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดที่เกิดขึ้นได้ เช่น เลือดออก, แผลติดเชื้อ เป็นต้น ซึ่งอัตราการเกิดและความรุนแรงจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยแต่ละคน จะได้รับคำแนะนำและข้อมูลถึงผลข้างเคียงเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้ารับการผ่าตัดเพื่อประกอบการตัดสินใจ