ทรงจมูกโต 2023-12-15T08:58:02+00:00

ทรงจมูกโต

GRACE PLASTIC SURGERY

จมูกโตคืออะไร ?

จมูกที่สวยนั้น ปลายจมูกควรจะเป็นแนวโค้งต่อจากสันจมูก และความกว้างของปลายจมูกไม่ควรเกิน 2/3 ของปีกจมูก ในบางคน ปลายจมูกโตจากมีกระดูกอ่อนที่ใหญ่ หรือเนื้อเยื่อและผิวหนังปลายจมูกหนา หรือมีปลายจมูกบานเป็นกระเปาะ ซึ่งทรงจมูกโตสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัด ตามสาเหตุที่แตกต่างกัน

การผ่าตัดแก้ไขทรงจมูกโตแนะนำในกรณีใด

กรณีที่ทรงจมูกบานใหญ่

กรณีผิวที่ปลายจมูกหนาทำให้ดูจมูกโต

กรณีที่ปีกจมูกเล็ก แต่ปลายจมูกกว้าง

Point of Grace Bulbous nose!

1) ต้องแก้ไขที่สาเหตุของทรงจมูกโต

กรณีจมูกโตจากกระดูกอ่อนที่ใหญ่

กระดูกอ่อนจมูกเล็ก แต่มีไขมันเยอะ

กรณีกระดูกอ่อนจมูกเล็ก แต่กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อรอบๆปลายจมูกหนา

2) คำนึงถึงความสมดุลของทรงจมูกและความปลอดภัยในการผ่าตัด

การผ่าตัดแก้ไขจมูกโตจะแตกต่างจากการผ่าตัดเสริมจมูกแบบอื่นๆ ที่จะเป็นการเสริมเนื้อเยื่อหรือเสริมด้วยวัสดุเสริม การแก้ไขจมูกโตจะเป็นการตัดเนื้อเยื่อออก ดังนั้นจะเกิดการรบกวนระบบการไหลเวียนเลือดในโพรงจมูก มีปัญหาเลือดออกตามมาได้ และหากตัดเนื้อเยื่อออกไม่พอ การผ่าตัดแก้ไขจะได้ทรงไม่สวย แต่ด้วยประสบการณ์มากมายของศัลยแพทย์ที่ Grace การปรับสมดุล การตัดเนื้อเยื่อในโพรงจมูกและการดูแลเรื่องเลือดออกจะทำอย่างประณีตและป้องกันการเกิดผลแทรกซ้อนรุนแรง เพื่อให้ได้ผลการปรับทรงจมูกให้สวยงามอย่างปลอดภัย

3) การดูแลและจัดการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ทุกการผ่าตัดได้ผลเป็นที่พอใจสูงสุด

หลังการผ่าตัดแก้ไขจมูกโต ผู้เข้ารับการผ่าตัดจะมีอาการบวม เลือดไหลลงคอ และแน่นจมูกได้ ที่ Grace ของเราจะมีโปรแกรมการดูแลหลังผ่าตัดพิเศษ เพื่อให้ระยะฟื้นตัวรวดเร็วที่สุดและป้องกันไม่ให้อาการบวมนาน

กระบวนการผ่าตัดแก้ไขจมูกโต

01

กรณีที่날개연골ที่ปลายจมูกนั้นขนาดใหญ่

กรณีที่날개연골กว้าง จะมีการตัดเนื้อเยื่อส่วนนี้ที่เกินออก เหลือไว้ประมาณ 5-8 มม. จากนั้นจะมีการเย็บและผูกปรับทรงปลายจมูก ในบางกรณี จำเป็นจะต้องใช้เนื้อเยื่อส่วนอื่น (เช่น กระดูกอ่อนจากใบหู, กระดูกอ่อนจากผนังกั้นจมูก เป็นต้น) เพื่อมาเสริมพยุงปลายจมูกใหม่ เพื่อให้หลังการปรับทรงจมูกโตแล้วปลายจมูกจะไม่แหลมเล็กจนเกินไป

02

กรณีที่กระดูกอ่อนใหญ่

กรณีที่กระดูกอ่อนที่อยู่ข้างปีกจมูกทั้งสองข้างหนาและบานออก เราจะเย็บส่วนที่บานออกให้แคบลง และเหลาส่วนที่ยังหนาอยู่ให้บางลง เพื่อให้ปลายจมูกแหลมมนสวย

การเย็บส่วนบานของกระดูกอ่อนปลายจมูกเพื่อปรับทรงให้แคบลง

ปลายจมูกหลังจากเย็บแล้วจะแคบลงทั้งสองด้าน ทรงสวยขึ้น

03

กรณีปรับที่เนื้อเยื่อผิวหนังของปลายจมูก

กรณีที่เนื้อเยื่อปลายจมูกหนาและมีไขมันมาก เราจะตัดเนื้อเยื่ออกบางส่วนเพื่อให้ปลายจมูกเรียวขึ้น และเสริมปลายให้พุ่งสวยไปพร้อมๆ กันโดยการใช้เนื้อเยื่อของร่างกายมาเสริม (เช่น กระดูกอ่อนจากใบหู, กระดูกอ่อนจากผนังกั้นจมูก เป็นต้น)

การผ่าตัดแก้ไขจมูกโตแบบต่างๆ

รีวิวจากผู้ที่เคยทำศัลยกรรมที่นี่


ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดที่เกิดขึ้นได้ เช่น เลือดออก, แผลติดเชื้อ เป็นต้น ซึ่งอัตราการเกิดและความรุนแรงจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยแต่ละคน จะได้รับคำแนะนำและข้อมูลถึงผลข้างเคียงเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้ารับการผ่าตัดเพื่อประกอบการตัดสินใจ