การผ่าตัดแก้ไขหลังการเสริมหน้าอก 2017-11-21T15:36:28+00:00

การผ่าตัดแก้ไขหลังการเสริมหน้าอก

GRACE PLASTIC SURGERY

การผ่าตัดแก้ไขหลังเสริมหน้าอกครั้งนี้ ไม่มีพลาดซ้ำ

เมื่อการผ่าตัดครั้งที่ผ่านมาให้ผลที่ยังไม่เป็นที่พอใจหรือมีปัญหา การให้คำปรึกษาและพูดคุย ก่อนการผ่าตัดแก้ไขให้เข้าใจก่อน เพื่อให้เข้าใจปัญหาและเลือกแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดจึงจำเป็นอย่างมาก

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้หลังการผ่าตัดเสริมหน้าอกครั้งแรกได้แก่ ทรงไม่สวย, เกิดพังผืด, ขนาดไม่สมดุล เหล่านี้ ทำให้ต้องผ่าตัดเปลี่ยนวัสดุเสริมอีกครั้ง

การผ่าตัดแก้ไขหลังเสริมหน้าอกเป็นการผ่าตัดที่ยากและซับซ้อน ต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ของศัลยแพทย์ เพื่อให้การแก้ไขประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

การผ่าตัดแก้ไขหลังเสริมหน้าอกแนะนำในกรณีใด

 • เกิดการเกิดพังผืดจนหน้าอกแข็งผิดรูป

 • ยังไม่พอใจรูปทรงหรือขนาดหลังการผ่าตัดครั้งแรก

 • มองเห็นหน้าอกเป็นสองลอน

 • หน้าอกมีส่วนย้วย

 • ยังไม่พอใจกับการเคลื่อนไหวของหน้าอกใหม่

 • วัสดุเสริมมีการแตกหรือฉีกขาด

 • ยังไม่พอใจกับผลการผ่าตัด หรือมีผลข้างเคียงหลังจากฉีดไขมันเสริมทรง

 • มีผลแทรกซ้อนจากการฉีดฟิลเลอร์ที่หน้าอก (เจลพิเศษ, ซิลิโคน เป็นต้น)

การเกิดพังผืดจนหน้าอกแข็งและผิดรูป

การเกิดพังผืดรัดวัสดุเสริมหน้าอกคืออะไร ?

สาเหตุที่พบมากที่สุด ที่ทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขหลังเสริมหน้าอกคือการเกิดพังผืดหนาพันรอบและรัดวัสดุเสริมหน้าอก ทำให้หน้าอกแข็ง ผิดรูป และเจ็บเมื่อถูกสัมผัส (โดยปกตินั้น หลังผ่าตัด ร่างกายจะมีการสร้างพังผืดบางๆ หุ้มรอบวัสดุเสริมเป็นปกติ แต่ไม่ควรทำให้สัมผัสแข็งหรือหน้าอกผิดรูปทรง) ด้วยความรู้และประสบการณ์ของศัลยแพทย์ที่ Grace เราได้พัฒนาเทคนิคที่จะทำให้อัตราการเกิดพังผืดรัดได้น้อยที่สุดเกือบจะเป็น 0%

 • ขั้นตอนการเกิดเต้านมแข็งจากพังผืดรัดวัสดุเสริม (การแบ่งของ Baker)

ระดับหนึ่ง เต้านมยังนิ่มตามปกติ, ไม่เกิดความรู้สึกผิดปกติเมื่อสัมผัส
ระดับสอง พังผืดเริ่มเกิดเล็กน้อย หน้าอกภายนอกยังดูปกติ แต่เริ่มขยับได้น้อย เริ่มรู้สึกถึงความตึงของหน้าอกเมื่อสัมผัส
ระดับสาม พังผืดเกิดปานกลาง หน้าอกเริ่มดูแข็งเป็นก้อน เมื่อสัมผัสจะรู้สึกแข็ง
ระดับสี่ หน้าอกแข็งตึงและผิดรูป หรือผิดตำแหน่ง รู้สึกเจ็บเมื่อถูกสัมผัส

 • ทคนิคการผ่าตัดแบบ NEO-pocket เพื่อแก้ไขการเกิดพังผืดรัดวัสดุเสริม

1 กรณีที่เกิดปัญหาพังผืดรัด เราต้องทำการเลอะพังผืดออก และสร้างโพรงใหม่ขึ้นมา ใส่วัสดุเสริมใหม่เข้าไปในโพรงใหม่เพื่อให้ได้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น
.

 • การป้องกันการเกิดปัญหาพังผืดหลังผ่าตัด

การให้ความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดพังผืดหนาหลังผ่าตัดสำคัญที่สุด เพราะเป็นหนึ่งในปัญหาหลัก ที่ทำให้ต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขซ้ำ (ปัญหาหลักที่พบได้หลังการผ่าตัด ได้แก่ การเกิดพังผืด, การติดเชื้อ, การเกิดเลือดคั่งในแผล เป็นต้น)

การป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคของวัสดุเสริม –เราใช้อุปกรณ์พิเศษ Keller Funnel2

1.เราจะใช้เทคนิคที่ไม่มีการสัมผัสวัสดุเสริมโดยตรงขณะสอดใส่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน (เทคนิคใช้อุปกรณ์พิเศษ Keller Funnel2)

2.กระบวนการปราศจากเชื้อสองขั้นตอน (ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด) ตลอดการดูแลผ่าตัด ทั้งระบบห้องผ่าตัดและทีมผ่าตัด

3.ป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณต่อมน้ำนมปนเปื้อนเข้าไปขณะผ่าตัด โดยการใช้อุปกรณ์ปิดหัวนมขณะผ่าตัด

4.ตำแหน่งที่จะใส่วัสดุเสริมจะมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนการสอดใส่วัสดุเสริมทุกครั้ง

5.ให้ความสำคัญในการหยุดเลือดให้แห้งสนิท ในบริเวณที่จะใส่วัสดุเสริมเพื่อลดอัตราการเกิดพังผืดรัดในอนาคต

หากคุณไม่พอใจขนาดหรือรูปทรงหน้าอกหลังผ่าตัด

หากคุณยังไม่พอใจขนาดของหน้าอกใหม่ที่อาจจะใหญ่หรือเล็กเกินไป หรือยังไม่พอใจรูปทรงของเต้านมใหม่ (ไม่รวมถึงหน้าอกหย่อนคล้อยหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ)

การแก้ไข

สามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัด จะมีการให้ยานอนหลับทางหลอดเลือดดำและเปลี่ยนวัสดุเสริมทรงใหม่ หรือใช้วัสดุเสริมชนิดอื่น ร่วมกับการผ่าตัดแก้ไขเต้านมหย่อนคล้อยร่วมด้วย

เต้านมสองลอน

เกิดจากการผ่าตัดเสริมหน้าอกที่ไม่ได้ปรับฐานอกให้เหมาะสม หรือวัสดุเสริมเคลื่อนลงต่ำกว่าตำแหน่งที่ควรจะเป็น นอกจากนี้อาจพบจากภาวะที่เต้านมธรรมชาติที่หย่อนตัว หรือเนื้อเดิมมากร่วมกับระยะจากหัวนมถึงราวนมสั้นกว่าปกติ

การแก้ไข

ในบางราย อาจรอให้อาการจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่ในกรณีที่เป็นสองลอนชัดเจน การผ่าตัดเปลี่ยนขนาดวัสดุเสริมให้เล็กลงหรือการผ่าตัดแก้ไขเสริมหน้าอกจะเป็นคำตอบ

หน้าอกย้วยผิดรูป

ภาวะนี้เกิดขึ้นได้หากตำแหน่งของวัสดุเสริมวางอยู่ต่ำกว่ากล้ามเนื้อ ทำให้เมื่อเวลาผ่านไป เนื้อเต้านมหย่อนลง แต่วัสดุเสริมซึ่งถูกตรึงไว้ด้วยพังผืด จึงทำให้ทรงหน้าอกย้วยผิดรูป

การแก้ไข

การผ่าตัดแก้ไข และจำเป็นต้องทำการประเมินตำแหน่งวัสดุเสริมเดิมก่อนในการให้คำปรึกษาทุกราย

 • เทคนิคที่เลือกใช้ในการผ่าตัดแก้ไขขึ้นกับระดับความหย่อนย้วยของหน้าอก เราแนะนำเลือกใช้เทคนิคการร้อยไหมโดยไม่มีแผลเป็นยาว หรือหากหย่อนมาก การลงแผลแนวตั้งเพื่อแก้ไขจะได้ผลดีกว่า
 • หากหน้าอกหย่อนคล้อยไม่มาก การผ่าตัดปรับตำแหน่งวัสดุเสริมให้สูงหรือต่ำลง ร่วมกับเทคนิค dual plane จะสามารถแก้ไขได้ (การตรึงตำแหน่งวัสดุเสริมจะช่วยให้หน้าอกหย่อนดีขึ้นได้ด้วย)

สดุเสริมมีความเสียหาย หรือผิดรูปไป

ความเสียหายหรือผิดรูปของวัสดุเสริมคืออะไร ?

โดยมาตรฐานแล้ว การผ่าตัดจำเป็นต้องเลือกใช้วัสดุเสริมหน้าอกที่ผ่านการรับรองโดย FDA แต่ในบางโรงพยาบาลก็ไม่ได้เลือกใช้กลุ่มนี้เสมอไป ที่ Grace ของเราเลือก คุณจะมั่นใจได้ว่า เราใช้วัสดุเสริมหน้าอกที่ประกอบด้วยโฟมที่มีความเสถียรมาก และผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก ซึ่งแม้ว่ามีการกระทบกระเทือนหน้าอก จะไม่รั่วซึมหรือแตก แต่หากเกิดการกระทบกระเทือนจนทรงเปลี่ยนแปลงไป อาจจำเป็นต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนวัสดุเสริมใหม่

การขยับของหน้าอกเมื่อเคลื่อนตัว

วัสดุเสริมที่หน้าอกมีการเปลี่ยนรูปทรงหรือเคลื่อน เมื่อกล้ามเนื้อหน้าอกหรือแขนขยับ

การแก้ไข

หากตำแหน่งของการใส่วัสดุเสริมเดิมวางไว้ต่ำกว่ากล้ามเนื้อ ควรจะเปลี่ยนให้สูงกว่าตำแหน่งกล้ามเนื้อหน้าอก ในกรณีที่ผิวหนังบาง จะทำให้เห็นขอบวัสดุเสริมชัด การฉีดไขมันเสริมหรือการใช้ผิวเทียมร่วมด้วยจะช่วยแก้ไขภาวะนี้ได้

ผลข้างเคียงหลังการฉีดไขมันเสริมหน้าอก

การแก้ไข

ในบางรายต้องการเสริมหน้าอกโดยเลือกการฉีดไขมันเสริมเพราะกังวลกับการผ่าตัด ในความเป็นจริงแล้ว การฉีดไขมันเสริมสามารถเพิ่มขนาดหน้าอกได้แต่ไม่แน่นอน และผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ในผู้ที่มีข้อกังวลหรือสงสัย เราแนะนำให้เข้ามาปรึกษาที่ Grace ก่อนเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการเลือกวิธีการเพิ่มขนาดหน้าอกที่ได้ผลดีที่สุดและปลอดภัย

ผลข้างเคียงหลังการฉีดไขมันเสริมหน้าอก

การแก้ไข

หากตำแหน่งของการใส่วัสดุเสริมเดิมวางไว้ต่ำกว่ากล้ามเนื้อ ควรจะเปลี่ยนให้สูงกว่าตำแหน่งกล้ามเนื้อหน้าอก ในกรณีที่ผิวหนังบาง จะทำให้เห็นขอบวัสดุเสริมชัด การฉีดไขมันเสริมหรือการใช้ผิวเทียมร่วมด้วยจะช่วยแก้ไขภาวะนี้ได้

Revision Aug. Mammoplasty Before & After

ระบบความปลอดภัยของการผ่าตัดหน้าอกที่ Grace

#กระบวนการดูแลหลังผ่าตัดหน้าอกที่ Grace

ที่ Grace เราจะมีกระบวนการดูแลเฉพาะสำหรับการผ่าตัดหน้าอกในแต่ละท่าน

>>การดูแลแผลและลดบวมหลังผ่าตัด

สำหรับผู้เข้ารับการผ่าตัด เมื่อเข้าพักฟื้น เราจะเตรียมเตียงพิเศษที่สามารถปรับได้อัตโนมัติ และโปรแกรมช่วยลดอาการบวมของแผลไว้ให้ ซึ่งได้แก่ การฉายไฟสี LED, เครื่องอัลตราซาว์นความถี่สูง เป็นต้น เพื่อให้ช่วงการพักฟื้นของคุณได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

>> ปฏิบัติการลดการเกิดแผลเป็น

แผลผ่าตัดจะได้รับการดูแลอย่างดีเพื่อให้เกิดแผลเป็นน้อยที่สุด ที่หลังผ่าตัด 3 เดือน จะมีการฉีดยาที่แผล และเมื่อ 6 เดือนหลังผ่าตัด การใช้แสงเลเซอร์จะช่วยให้แผลเป็นจางลงได้อีก ซึ่งการดูแลเหล่านี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด (รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง)

ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดที่เกิดขึ้นได้ เช่น เลือดออก, แผลติดเชื้อ เป็นต้น ซึ่งอัตราการเกิดและความรุนแรงจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยแต่ละคน จะได้รับคำแนะนำและข้อมูลถึงผลข้างเคียงเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้ารับการผ่าตัดเพื่อประกอบการตัดสินใจ