การผ่าตัดแก้ถุงใต้ตาด้วยวิธีซ่อนแผล 2023-12-15T08:47:19+00:00

การผ่าตัดแก้ถุงใต้ตาด้วยวิธีซ่อนแผล

GRACE PLASTIC SURGERY

เทคนิคการผ่าตัดแก้ถุงใต้ตาด้วยวิธีซ่อนแผลของ Grace เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการวิชาการ ของสมาคมศัลยกรรมความงามแห่งเกาหลี

GRACE PLASTIC SURGERY

Society of Transconjunctival
Fat Transportation for Eyebag

 

Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

 

[การผ่าตัดแก้ไขถุงใต้ตาด้วยวิธีซ่อนแผล เย็บเสริมเยื่อกั้นเบ้าตาและเติมไขมันในส่วนร่องใต้ตา] ได้รับเผยแพร่ในงานประชุมที่
COEX 26 เมษายน 2014

GRACE PLASTIC SURGERY

Society of Transconjunctival
Fat Transportation for Eyebag

 

Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery

 

[การผ่าตัดแก้ไขถุงใต้ตาด้วยวิธีซ่อนแผล เย็บเสริมเยื่อกั้นเบ้าตาและเติมไขมันในส่วนร่องใต้ตา] ได้รับเผยแพร่ในงานประชุมที่
COEX 26 เมษายน 2014

กรณีไหนที่เหมาะกับการผ่าตัดแก้ไขถุงใต้ตาด้วยวิธีซ่อนแผล

  • มีถุงใต้ตาจากไขมันส่วนเกินเยอะ
  • ต้องการฟื้นตัวเร็วกว่าวิธีกรีดเปิดแผล
  • มีร่องใต้ตาชัดร่วมด้วย

สำคัญที่จะทำให้เปลือกตาล่างสวยเพื่อให้หน้าตาดูเด็กและสดใส

ภาพเปรียบเทียบภาวะถุงใต้ตาและร่องใต้ตาในคนอายุต่างกัน

ขั้นตอนการผ่าตัดแก้ถุงใต้ตาด้วยวิธีซ่อนแผล

1/ เปิดแผลเล็กๆ ผ่านเยื่อบุตาขาวที่เปลือกตาล่าง

2/ ตัดไขมันส่วนเกินออกตามที่จำเป็น

3/ เย็บเสริมความแข็งแรงของเยื่อกั้นเบ้าตา เพื่อไม่ให้ไขมันปลิ้นออก

4/ เติมไขมันในส่วนที่เป็นร่องใต้ตา

รูปก่อนและหลังการผ่าตัดแก้ถุงใต้ตาด้วยวิธีซ่อนแผล

รีวิวจากผู้ที่เคยทำศัลยกรรมที่นี่


ผลข้างเคียงของการรักษาที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น เลือดออก , แผลติดเชื้อ ซึ่งอัตราการเกิดจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล เราจะให้คำแนะนำถึงวิธีการ ผลดี ผลเสีย และผลข้างเคียงของแต่ละการผ่าตัดอย่างละเอียด พร้อมทั้งยินดีตอบทุกคำถามเพื่อให้ท่านได้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาที่สุดก่อนตัดสินใจผ่าตัด