การผ่าตัดลดไขมันหน้าท้อง 2017-11-19T23:50:43+00:00

การผ่าตัดลดไขมันหน้าท้อง

GRACE PLASTIC SURGERY

การผ่าตัดลดไขมันหน้าท้องคืออะไร ?

การผ่าตัดลดไขมันหน้าท้องจะลดได้ด้วยการดูดไขมันออก และการตัดไขมันออก
โดยทั่วไปแล้วการลดไขมันหน้าท้อง ด้วยการดูดไขมันก็ให้ผลที่น่าพึงพอใจแล้ว แต่ในผู้ที่เคยผ่านการตั้งครรภ์ หรือผู้ที่ผอมลงอย่างรวดเร็วนั้นจะพบว่าผิวหนังหน้าท้องจะหย่อนลงไม่เรียบตึง ดังนั้น เมื่อต้องการแก้ปัญหาเปล่านี้ไปพร้อมๆ กันกับการลดน้ำหนัก การผ่าตัดลดไขมันและกระชับหน้าท้องจึงเป็นคำตอบ การผ่าตัดชนิดนี้ จะทำให้ผู้หญิงมีหน้าท้องที่แบนราบและในผู้ชายกล้ามเนื้อจะกระชับขึ้น

การผ่าตัดลดไขมันกระชับหน้าท้องชนิดต่างๆ

การผ่าตัดลดไขมันหน้าท้องแบบแผลเล็ก

วิธีการผ่าตัดคือการตัดหนังหย่อนใต้ระดับสะดือ เป็นการลดส่วนท้องน้อยให้แบนราบลง โดยแผลเป็นเล็ก และอาการตึงหลังผ่าตัดน้อยกว่า

การผ่าตัดลดไขมันหน้าท้องแบบแผลเล็ก

วิธีการผ่าตัดคือการตัดหนังหย่อนใต้ระดับสะดือ เป็นการลดส่วนท้องน้อยให้แบนราบลง โดยแผลเป็นเล็ก และอาการตึงหลังผ่าตัดน้อยกว่า

การผ่าตัดลดไขมันหน้าท้องทั้งหมด

วิธีการคือ การตัดหนังหย่อนตั้งแต่บริเวณท้องน้อยขึ้นไปจนถึงเหนือสะดือ ปรับตำแหน่งของสะดือใหม่ ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขผิวหน้าท้องที่หย่อนและกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย โดยแผลเป็นจะซ่อนที่ทางด้านข้างของกระดูกเชิงกราน

การผ่าตัดลดไขมันหน้าท้องทั้งหมด

วิธีการคือ การตัดหนังหย่อนตั้งแต่บริเวณท้องน้อยขึ้นไปจนถึงเหนือสะดือ ปรับตำแหน่งของสะดือใหม่ ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขผิวหน้าท้องที่หย่อนและกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วย โดยแผลเป็นจะซ่อนที่ทางด้านข้างของกระดูกเชิงกราน

การผ่าตัดลดไขมันหน้าท้องแบบขยายแผล

วิธีนี้เลือกใช้เพื่อแก้ไขผิวหนังหน้าท้องหย่อนจากไขมันเกิน รวมไปถึงบริเวณสีข้างที่ปลิ้นเยอะด้วย แผลเป็นจากการผ่าตัดจะขยายออกไปทางสีข้าง แต่จะอยู่ในแนวขอบกางเกงใน

การผ่าตัดลดไขมันหน้าท้องแบบขยายแผล

วิธีนี้เลือกใช้เพื่อแก้ไขผิวหนังหน้าท้องหย่อนจากไขมันเกิน รวมไปถึงบริเวณสีข้างที่ปลิ้นเยอะด้วย แผลเป็นจากการผ่าตัดจะขยายออกไปทางสีข้าง แต่จะอยู่ในแนวขอบกางเกงใน

การผ่าตัดลดไขมันหน้าท้องของ Grace แนะนำในกรณีไหน

  • เมื่อผนังหน้าท้องหย่อนมากไม่สวยงาม
  • กรณีที่ลดน้ำหนักลงอย่างรวดเร็วทำให้ผิวหนังหน้าท้องหย่อน
  • กรณีผู้ที่ให้กำเนิดบุตรแล้วผิวหน้าท้องมีความหย่อนยานหรือเปลี่ยนสี ซึ่งต้องการแก้ไข
  • กรณีที่ดูดไขมันไปแล้ว แต่มีปัญหาผิวหย่อนตามมาและต้องการแก้ไข
  • กรณีที่หน้าท้องหย่อนจากกล้ามเนื้อหน้าท้องเริ่มอ่อนตัวลงไม่กระชับ
  • กรณีที่อ้วนมาก

จุดสำคัญของการผ่าตัดลดไขมันหน้าท้อง

  • การดูแลผิวให้กระชับหลังการผ่าตัดลดไขมัน

    หลังการผ่าตัดลดไขมันเพื่อให้รูปร่างที่สวยงามตามความพอใจแล้ว ความตึงกระชับของผิวหนังเป็นอีกประเด็นที่เราให้ความสำคัญ ซึ่งเราจะมีกระบวนการกระชับผิวดูแลให้ เช่น การใช้เครื่องอัลตราซาว์นความถี่สูง หรือ เครื่องนวดและดูด เพื่อกระชับโครงสร้างเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ให้ได้ผิวที่เรียบกระชับมากขึ้น

ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดที่เกิดขึ้นได้ เช่น เลือดออก, แผลติดเชื้อ เป็นต้น ซึ่งอัตราการเกิดและความรุนแรงจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยแต่ละคน จะได้รับคำแนะนำและข้อมูลถึงผลข้างเคียงเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้ารับการผ่าตัดเพื่อประกอบการตัดสินใจ