การผ่าตัดลดโหนกแกม (แบบสั้น) 2018-01-25T16:36:37+00:00

การผ่าตัดลดโหนกแกม (แบบสั้น)

GRACE PLASTIC SURGERY

การผ่าตัดลดโหนกแก้ม (แบบสั้น) คืออะไร ?

การผ่าตัดเหลากระดูกโหนกแก้มบริเวณหางตาไปจนถึงหน้าใบหู เพื่อปรับให้ใบหน้าเรียวขึ้น


After We perform partial osteotomy anterior portion
of the zygoma bone in anterior malar area,
We perform osteotomy lateral malar area.

When you slide down the sliced bone, it will hold itself naturally

As time goes by, natural adhesions are closed and smooth lines  of face are created.

การผ่าตัดลดโหนกแก้ม (แบบสั้น) แนะนำในกรณีใด

 • กรณีที่ปัญหาโหนกแก้มด้านข้างที่ใหญ่เป็นปัญหาเท่านั้น

 • กรณีที่กรอบหน้าไม่สมดุลกันของสองข้าง

 • หากกังวลใจของการมีเงาบริเวณร่องโหนกแก้ม

 • หากกังวลใจไม่อยากผ่าตัดใหญ่ เพื่อแก้ไขกระดูกใบหน้า

 • หากต้องการผ่าตัดลดโหนกแก้ม โดยผิวแก้มยังไม่หย่อนคล้อย

 • หากต้องการปรับทรงใบหน้าและฟื้นตัวเร็ว

 • หากคุณไม่อยากให้มีร่องรอยการผ่าตัดที่เห็นในการเอ็กซเรย์

 • กรณีที่ปัญหาโหนกแก้มด้านข้างที่ใหญ่เป็นปัญหาเท่านั้น

 • กรณีที่กรอบหน้าไม่สมดุลกันของสองข้าง

 • หากกังวลใจของการมีเงาบริเวณร่องโหนกแก้ม

 • หากกังวลใจไม่อยากผ่าตัดใหญ่ เพื่อแก้ไขกระดูกใบหน้า

 • หากต้องการผ่าตัดลดโหนกแก้ม โดยผิวแก้มยังไม่หย่อนคล้อย

 • หากต้องการปรับทรงใบหน้าและฟื้นตัวเร็ว

 • หากคุณไม่อยากให้มีร่องรอยการผ่าตัดที่เห็นในการเอ็กซเรย์

จุดสำคัญของการผ่าตัดลดโหนกแก้ม (แบบสั้น)

ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดที่เกิดขึ้นได้ เช่น เลือดออก, แผลติดเชื้อ เป็นต้น ซึ่งอัตราการเกิดและความรุนแรงจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยแต่ละคน จะได้รับคำแนะนำและข้อมูลถึงผลข้างเคียงเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้ารับการผ่าตัดเพื่อประกอบการตัดสินใจ