การผ่าตัดลดมุมคาง 2017-11-19T23:50:43+00:00

การผ่าตัดลดมุมคาง

GRACE PLASTIC SURGERY

การผ่าตัดลดมุมคางคืออะไร ?

บางคนจะกังวลใจกรณีที่มีใบหน้าที่ดูแข็งและดุ ซึ่งสาเหตุหนึ่งคือการมีมุมคางที่กว้างและบานออก การเลือกวิธีผ่าตัดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การผ่าตัดที่สวยดั่งใจ

การผ่าตัดลดมุมคางแบบต่างๆ


มุมคางใต้ต่อใบหู

กรณีที่มุมมองด้านข้างของใบหน้า เห็นกรอบหน้าใหญ่ มุมคางชัดจนกังวลใจ


การผ่าตัดแบบสั้นให้ได้ใบหน้าทรง V

กรณีที่มุมมองด้านหน้าของใบหน้าดูสั้นเพราะกรามที่บานออกไม่มาก การเหลามุมคางออกบางส่วน จะช่วยให้ใบหน้าดูเรียวขึ้น และแผลเล็ก ยุบบวมเร็ว


มุมคางกว้างและยาว

การผ่าตัดเหลามุมคางตั้งแต่ใต้ใบหูลงมาจนถึงมุมคางด้านหน้าเพื่อให้กระดูกเรียว ใบหน้าเล็กลง

การผ่าตัดลดมุมคางแนะนำในกรณีใด

  • Person who wants small, slim v-line face

  • Person who wants to improve their wide and large face

  • Person who wants to improve their old looking face

  • Person who wants to improve their strong looking impression

  • Person who hesitate of the nerve damage

  • Person who wants small, slim v-line face

  • Person who wants to improve their wide and large face

  • Person who wants to improve their old looking face

  • Person who wants to improve their strong looking impression

  • Person who hesitate of the nerve damage

Points of Mandibular angle

ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดที่เกิดขึ้นได้ เช่น เลือดออก, แผลติดเชื้อ เป็นต้น ซึ่งอัตราการเกิดและความรุนแรงจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยแต่ละคน จะได้รับคำแนะนำและข้อมูลถึงผลข้างเคียงเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้ารับการผ่าตัดเพื่อประกอบการตัดสินใจ