การผ่าตัดลดขนาดกระดูกใบหน้า 2017-11-19T23:50:43+00:00

การผ่าตัดลดขนาดกระดูกใบหน้า

GRACE PLASTIC SURGERY

การผ่าตัดลดกระดูกใบหน้าคืออะไร ?

เป็นการผ่าตัดที่จะลดขนาดใบหน้าให้เล็กลง เรียวยาว ดูมีเสน่ห์ยิ่งขึ้น การผ่าตัดจะทำการตัดต่อกระดูกโหนกแก้ม และหมุนท่อนกระดูกให้ได้ทรงหน้าใหม่ที่สวยงาม แลดูเป็นธรรมชาติ หลังการผ่าตัดจะไม่ทำให้แก้มหย่อนคล้อย การยึดกระดูกใบหน้า ภายหลังปรับตำแหน่งกระดูกเพื่อปรับทรงหน้าให้นุ่มนวลจะทำด้วยวัสดุที่สลายตัวได้เอง ระยะพักฟื้นรวดเร็ว และเมื่อเวลาผ่านไปวัสดุยึดกระดูกซึ่งสลายตัวได้ จะไม่มีร่องรอยให้เห็นหลังการเอ็กซเรย์กระดูกใบหน้า

การผ่าตัดลดกระดูกใบหน้าแนะนำในกรณีใด

 • กรณีใบหน้าดูดุ จากการมีโหนกแก้มสูงและเด่นกว่าส่วนอื่นของหน้า

 • กรณีหน้าใหญ่เพราะกระดูกแก้มใหญ่

 • กรณีกระดูกโหนกแก้มยื่นออกมา 45 องศา

 • กรณีที่ต้องการจัดการปัญหากระดูกโหนกแก้มและหน้าใหญ่ให้ตรงจุด

 • กรณีที่กังวลว่าหลังผ่าตัดแก้มจะหย่อนคล้อย

 • หากกังวลใจกับการผ่าตัดใหญ่และต้องการระยะฟื้นตัวเร็ว

 • กรณีใบหน้าดูดุ จากการมีโหนกแก้มสูงและเด่นกว่าส่วนอื่นของหน้า

 • กรณีหน้าใหญ่เพราะกระดูกแก้มใหญ่

 • กรณีกระดูกโหนกแก้มยื่นออกมา 45 องศา

 • กรณีที่ต้องการจัดการปัญหากระดูกโหนกแก้มและหน้าใหญ่ให้ตรงจุด

 • กรณีที่กังวลว่าหลังผ่าตัดแก้มจะหย่อนคล้อย

 • หากกังวลใจกับการผ่าตัดใหญ่และต้องการระยะฟื้นตัวเร็ว

จุดสำคัญของการผ่าตัดลดกระดูกใบหน้า

ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดที่เกิดขึ้นได้ เช่น เลือดออก, แผลติดเชื้อ เป็นต้น ซึ่งอัตราการเกิดและความรุนแรงจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยแต่ละคน จะได้รับคำแนะนำและข้อมูลถึงผลข้างเคียงเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้ารับการผ่าตัดเพื่อประกอบการตัดสินใจ