การผ่าตัดยกกระชับสะโพก 2017-11-19T23:50:43+00:00

การผ่าตัดยกกระชับสะโพก

GRACE PLASTIC SURGERY

การผ่าตัดยกกระชับสะโพกคืออะไร?

เป็นการปรับแต่งรูปร่างให้สวยงามสมส่วน ซึ่งรูปร่างที่สมบูรณ์แบบประกอบด้วยหน้าอกที่ได้ขนาด เอวคอด และสะโพกที่ผายและกระชับได้ทรง การผ่าตัดยกกระชับสะโพกจะช่วยให้ส่วนสะโพกที่หย่อนคล้อยกระชับขึ้น เพิ่มส่วนโค้งเว้าในร่างกายให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น

มาตรฐานสะโพกที่สวยงาม

  • สะโพกที่กระชับ ไม่หย่อนยาน เห็นผิวสะโพกโค้งสวยต่อเนื่องกับต้นขา เพื่อให้ขาไม่ดูสั้นลง
  • สะโพกด้านนอกไม่มีส่วนย้วย เส้นสะโพกค่อยๆผายออก
  • สะโพกโค้งต่อเนื่องกับเอวที่คอดบาง โดยในขอบบนจะเป็นลักษณะทรง V ตามขอบกระดูกสะโพก
  • On the upper part of the hip, if there is a V-line shape on the hips meeting each other

ชนิดของการผ่าตัดยกกระชับสะโพก

การผ่าตัดศัลยกรรมสะโพกด้วยวัสดุเสริม

การผ่าตัดโดยใช้วัสดุเสริมนั้นสามารถทำให้สะโพกเล็กและหย่อนกลับมามีขนาดคุณพอใจ และมีทรงสวยกระชับได้ ที่ Grace ของเรา วัสดุเสริมนั้นจะต้องได้รับการรับรองจาก KFDA และ USFDA เท่านั้น และเราจะใช้วิธีส่องกล้องเพื่อสอดใส่วัสดุเสริม ร่วมกับการซ่อนแผลในตำแหน่งที่จะสังเกตเห็นยาก นอกจากนี้ตำแหน่งที่วางวัสดุเสริมจะเป็นตำแหน่งใต้กล้ามเนื้อที่ระดับเหมาะสม เพื่อให้เส้นสะโพกโค้งสวย และจะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติเมื่อสัมผัส

การผ่าตัดใส่วัสดุเสริมยกกระชับสะโพกแนะนำในกรณีใด

ผู้ที่มีปัญหาสะโพกเล็ก เนื้อน้อย

ผู้ที่ออกกำลังกายแล้วยังไม่ได้ทรงสะโพกที่ต้องการ

ผู้ที่ต้องการเติมเต็มบริเวณสะโพกให้การใส่ชุดรัดรูปได้สวยมั่นใจ

การฉีดไขมันเสริมสะโพก

ด้วยเทคนิคของเรา ไขมันส่วนเกินในบริเวณต่างๆของร่างกาย (รอบเอว, ท้องน้อย, หน้าขา , น่อง เป็นต้น) สามารถกำจัดออกไปได้โดยการดูดไขมัน และเมื่อต้องการให้สะโพกกระชับและเต็มมากขึ้น ไขมันเหล่านั้นเราสามารถนำไปผ่านกระบวนการพิเศษ เพื่อที่จะนำไปฉีดเสริมรอบสะโพกเพื่อให้ได้ทรงสวยและขนาดตามความต้องการได้ ซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์ถึงสองต่อ

Needs for the Hip-up fat injection

เมื่อต้องการเพิ่มขนาดและกระชับสะโพก

เมื่อขาดูสั้นลงเพราะสะโพกหย่อนคล้อยลงมาบังต้นขา

เมื่อต้องควบคุมอาหารและต้องการยกกระชับสะโพกไปพร้อมๆกัน

เมื่อต้องการแก้ไขรูปร่างที่ไม่สมส่วนเพราะส่วนล่างหย่อนคล้อย

ผู้ที่อยากเพิ่มขนาดและยกกระชับสะโพกแต่ไม่ต้องการวิธีผ่าตัดใส่วัสดุเสริม

การยกกระชับสะโพกด้วยการร้อยไหม

นี่คือกระบวนการพิเศษสำหรับการยกกระชับสะโพก เมื่อสะโพกหย่อนคล้อยและเริ่มมีริ้วรอยที่ผิว บางส่วนของสะโพกจะดูแบน ขาจะดูสั้นลง การใช้วิธีร้อยไหมจะทำให้ยกกระชับสะโพกได้อย่างรวดเร็ว โดยไหมชนิดใหม่ที่เราเลือกใช้นั้น จะให้ผลที่ยาวนานกว่า และความรู้สึกเป็นธรรมชาติกว่าไหมแบบเก่าที่ใช้กันทั่วไป

การยกกระชับสะโพกด้วยการร้อยไหมแนะนำในกรณีใด

ผู้ที่มีปัญหาสะโพกหย่อนคล้อย

ผู้ที่รู้สึกว่าขาดูสั้นลงจากเนื้อสะโพกที่หย่อนลงมา

ผู้ที่สะโพกเล็กและไม่อยากแก้ไขด้วยการผ่าตัดใส่วัสดุเสริม

ผู้ที่ต้องการการฟื้นตัวที่รวดเร็วหลังผ่าตัด

ชนิดของการผ่าตัดยกกระชับสะโพก

การผ่าตัดศัลยกรรมสะโพกด้วยวัสดุเสริม

การผ่าตัดโดยใช้วัสดุเสริมนั้นสามารถทำให้สะโพกเล็กและหย่อนกลับมามีขนาดคุณพอใจ และมีทรงสวยกระชับได้ ที่ Grace ของเรา วัสดุเสริมนั้นจะต้องได้รับการรับรองจาก KFDA และ USFDA เท่านั้น และเราจะใช้วิธีส่องกล้องเพื่อสอดใส่วัสดุเสริม ร่วมกับการซ่อนแผลในตำแหน่งที่จะสังเกตเห็นยาก นอกจากนี้ตำแหน่งที่วางวัสดุเสริมจะเป็นตำแหน่งใต้กล้ามเนื้อที่ระดับเหมาะสม เพื่อให้เส้นสะโพกโค้งสวย และจะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติเมื่อสัมผัส

การผ่าตัดใส่วัสดุเสริมยกกระชับสะโพกแนะนำในกรณีใด

ผู้ที่มีปัญหาสะโพกเล็ก เนื้อน้อย

ผู้ที่ออกกำลังกายแล้วยังไม่ได้ทรงสะโพกที่ต้องการ

ผู้ที่ต้องการเติมเต็มบริเวณสะโพกให้การใส่ชุดรัดรูปได้สวยมั่นใจ

การฉีดไขมันเสริมสะโพก

ด้วยเทคนิคของเรา ไขมันส่วนเกินในบริเวณต่างๆของร่างกาย (รอบเอว, ท้องน้อย, หน้าขา , น่อง เป็นต้น) สามารถกำจัดออกไปได้โดยการดูดไขมัน และเมื่อต้องการให้สะโพกกระชับและเต็มมากขึ้น ไขมันเหล่านั้นเราสามารถนำไปผ่านกระบวนการพิเศษ เพื่อที่จะนำไปฉีดเสริมรอบสะโพกเพื่อให้ได้ทรงสวยและขนาดตามความต้องการได้ ซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์ถึงสองต่อ

Needs for the Hip-up fat injection

เมื่อต้องการเพิ่มขนาดและกระชับสะโพก

เมื่อขาดูสั้นลงเพราะสะโพกหย่อนคล้อยลงมาบังต้นขา

เมื่อต้องควบคุมอาหารและต้องการยกกระชับสะโพกไปพร้อมๆกัน

เมื่อต้องการแก้ไขรูปร่างที่ไม่สมส่วนเพราะส่วนล่างหย่อนคล้อย

ผู้ที่อยากเพิ่มขนาดและยกกระชับสะโพกแต่ไม่ต้องการวิธีผ่าตัดใส่วัสดุเสริม

การยกกระชับสะโพกด้วยการร้อยไหม

นี่คือกระบวนการพิเศษสำหรับการยกกระชับสะโพก เมื่อสะโพกหย่อนคล้อยและเริ่มมีริ้วรอยที่ผิว บางส่วนของสะโพกจะดูแบน ขาจะดูสั้นลง การใช้วิธีร้อยไหมจะทำให้ยกกระชับสะโพกได้อย่างรวดเร็ว โดยไหมชนิดใหม่ที่เราเลือกใช้นั้น จะให้ผลที่ยาวนานกว่า และความรู้สึกเป็นธรรมชาติกว่าไหมแบบเก่าที่ใช้กันทั่วไป

การยกกระชับสะโพกด้วยการร้อยไหมแนะนำในกรณีใด

ผู้ที่มีปัญหาสะโพกหย่อนคล้อย

ผู้ที่รู้สึกว่าขาดูสั้นลงจากเนื้อสะโพกที่หย่อนลงมา

ผู้ที่สะโพกเล็กและไม่อยากแก้ไขด้วยการผ่าตัดใส่วัสดุเสริม

ผู้ที่ต้องการการฟื้นตัวที่รวดเร็วหลังผ่าตัด

จุดสำคัญของการผ่าตัดกระชับสะโพก

  • การดูแลผิวให้กระชับหลังการผ่าตัดยกกระชับสะโพก

    หลังการผ่าตัดยกกระชับสะโพกเพื่อให้รูปร่างที่สวยงามตามความพอใจแล้ว ความตึงกระชับของผิวหนังเป็นอีกประเด็นที่เราให้ความสำคัญ ซึ่งเราจะมีกระบวนการกระชับผิวดูแลให้ เช่น การใช้เครื่องอัลตราซาว์นความถี่สูง หรือ เครื่องนวดและดูด เพื่อกระชับโครงสร้างเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ให้ได้ผิวที่เรียบกระชับมากขึ้น

ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดที่เกิดขึ้นได้ เช่น เลือดออก, แผลติดเชื้อ เป็นต้น ซึ่งอัตราการเกิดและความรุนแรงจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยแต่ละคน จะได้รับคำแนะนำและข้อมูลถึงผลข้างเคียงเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้ารับการผ่าตัดเพื่อประกอบการตัดสินใจ