การผ่าตัดปีกจมูก 2023-12-15T09:02:15+00:00

การผ่าตัดปีกจมูก

GRACE PLASTIC SURGERY

การผ่าตัดปีกจมูกคืออะไร ?

หากปีกจมูกบานออกหรือปีกจมูกหนา จะทำให้จมูกดูแบนและใหญ่ ใบหน้าดูดุ ไม่เป็นมิตร ที่ Grace การตัดปีกจมูกที่บานออก และเย็บปรับทรงรูจมูก จะให้ได้จมูกให้ที่สวยดูเป็นธรรมชาติ เข้ากับใบหน้า

การตัดปีกจมูกแนะนำในกรณีใด

กรณีปลายจมูกบานและใหญ่ ทำให้ใบหน้าดูดุ

กรณีปีกจมูกหนาและย้อยลงต่ำ

แม้จมูกจะโด่ง แต่เมื่อมองมุมด้านข้างแล้ว ปีกจมูกบานใหญ่ไม่รับกัน

กรณีที่ปลายจมูกบานใหญ่ ทำให้หน้าไม่สมส่วน

ปีกจมูกใหญ่จนเด่น ไม่เข้ากับหน้า

ปีกจมูกที่สวยงาม

กรณีมองจากด้านหน้า, ขอบของปีกจมูกไม่ควรเกินระยะระหว่างหัวตา
กรณีที่จมูกไม่บาน ขอบนอกของส่วนปลายปีกจมูกควรจะเป็นส่วนที่กว้างที่สุด

กรณีที่ปีกจมูกใหญ่และบานออก ขอบนอกสุดของปีกจมูกจะกว้างกว่าส่วนล่างของปีกจมูกเกินกว่า 2 มม. ซึ่งจะทำให้จมูกดูใหญ่กว่าปกติ

ปีกจมูกควรจะหนากำลังดี ซึ่งปีกจมูกจะประกอบไปด้วยผิวหนังด้านนอก, เนื้อเยื่อ หรือ ไฟเบอร์พยุงผิว และผิวหนังด้านในรูจมูก ซึ่งกรณีชั้นต่างๆ หนา จะทำให้ปีกจมูกหนาและเชิดขึ้น

ปีกจมูกที่สวยงาม

กรณีมองจากด้านหน้า, ขอบของปีกจมูกไม่ควรเกินระยะระหว่างหัวตา
กรณีที่จมูกไม่บาน ขอบนอกของส่วนปลายปีกจมูกควรจะเป็นส่วนที่กว้างที่สุด

กรณีที่ปีกจมูกใหญ่และบานออก ขอบนอกสุดของปีกจมูกจะกว้างกว่าส่วนล่างของปีกจมูกเกินกว่า 2 มม. ซึ่งจะทำให้จมูกดูใหญ่กว่าปกติ

ปีกจมูกควรจะหนากำลังดี ซึ่งปีกจมูกจะประกอบไปด้วยผิวหนังด้านนอก, เนื้อเยื่อ หรือ ไฟเบอร์พยุงผิว และผิวหนังด้านในรูจมูก ซึ่งกรณีชั้นต่างๆ หนา จะทำให้ปีกจมูกหนาและเชิดขึ้น

จุดสำคัญของการผ่าตัดปีกจมูกของ Grace !

1) 1) วิเคราะห์ทรงปีกจมูกเดิม ดีไซน์ทรงใหม่ และเลือกเทคนิคที่เหมาะสม

การตัดปีกจมูกด้วยเทคนิคการตัดผิวหนังออก

▲ การผ่าตัดผิวหนังบริเวณปีกจมูกออก

การตัดผิวหนังออก + เย็บปรับฐานจมูก

กรณีที่ฐานจมูกและรูจมูกกว้างมากด้วย เมื่อตัดผิวหนังของปีกจมูกออกแล้วไม่เย็บให้ฐานจมูกแคบลง จะทำให้ทรงจมูกแบบลงและดูขัดตาไม่สวย ดังนั้น การเย็บปรับฐานจมูกให้แคบลง จะช่วยให้ได้ทรงจมูกใหม่ที่เรียวขึ้นดูธรรมชาติ

การผ่าตัดปีกจมูกด้วยการตัดผิวหนังบริเวณฐานจมูก

กรณีส่วนล่างของปีกจมูกกว้าง การผ่าตัดผิวหนังบริเวณฐานจมูกออกก่อน (การผ่าตัดปีกจมูก) และเย็บปรับทรง จะทำให้ทรงส่วนล่างของปีกจมูกแคบลง และซ่อนแผลเป็นได้ เมื่อมองหน้าตรง ทรงจมูกของคุณจะเรียวมากขึ้น

▲ การผ่าตัดผิวบริเวณฐานจมูก

▲ การผ่าตัดปีกจมูก

การผ่าตัดปีกจมูกของ Grace

การผ่าตัดปีกจมูกด้วยการตัดผิวหนังบริเวณฐานจมูก

กรณีส่วนล่างของปีกจมูกกว้าง การผ่าตัดผิวหนังบริเวณฐานจมูกออกก่อน (การผ่าตัดปีกจมูก) และเย็บปรับทรง จะทำให้ทรงส่วนล่างของปีกจมูกแคบลง และซ่อนแผลเป็นได้ เมื่อมองหน้าตรง ทรงจมูกของคุณจะเรียวมากขึ้น

▲ nose floor removing

▲ alar reduction

การผ่าตัดปีกจมูกของ Grace

2) ในการผ่าตัดปีกจมูกเราจะปรับทรงของรูจมูกร่วมด้วย

3) นอกจากจะแก้ให้ปีกจมูกแคบลงแล้ว เราจะแก้ไขหากพบว่ามีปัญหาอื่นๆ ร่วมด้วย

01 กรณีปีกจมูกหนาและกว้างตึง, การฉีด botox ร่วมด้วยจะช่วยปรับทรงจมูกให้สวยขึ้น

02กรณีปลายจมูกต่ำร่วมกับปีกจมูกกว้างและหนา, การผ่าตัดตกแต่งปลายจมูกร่วมด้วยจะปรับทรงจมูกให้สวยเข้ารูป

รีวิวจากผู้ที่เคยทำศัลยกรรมที่นี่


ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดที่เกิดขึ้นได้ เช่น เลือดออก, แผลติดเชื้อ เป็นต้น ซึ่งอัตราการเกิดและความรุนแรงจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยแต่ละคน จะได้รับคำแนะนำและข้อมูลถึงผลข้างเคียงเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้ารับการผ่าตัดเพื่อประกอบการตัดสินใจ