การผ่าตัดตาสองชั้นแบบเปิดแผลใหญ่ 2017-11-23T16:17:46+00:00

การผ่าตัดตาสองชั้นแบบเปิดแผลใหญ่

GRACE PLASTIC SURGERY

การผ่าตัดตาสองชั้นแบบเปิดแผลใหญ่
การผ่าตัดเก็บถุงใต้ตา
การผ่าตัดยกคิ้ว

การผ่าตัดตาสองชั้นแบบเปิดแผลใหญ่คืออะไร?

คือวิธีการผ่าตัดตาสองชั้นร่วมกับการตัดผิวหนังเปลือกตาที่หย่อนออกร่วมด้วย เพื่อให้ชั้นตาสวยและตาโตขึ้น

ผู้ที่เหมาะกับวิธีการผ่าตัดตาสองชั้นแบบเปิดแผลใหญ่

 • เมื่อหนังที่เปลือกตาหย่อนลงมาจนเริ่มบังการมองเห็น
 • เมื่อหนังเปลือกตาหย่อนเป็นร่องให้น้ำตาขังจนตาแฉะที่หางตา
 • เมื่อต้องใช้การย่นหน้าผากเพื่อช่วยลืมตา
 • เมื่อมีขนตาทิ่มตา
 • เมื่อลืมตาลำบาก

SPECIAL GRACE

หลักการผ่าตัดตาสองชั้นแบบกรีดแผลของ Grace

 • จะลงแผลกว้างกว่าการผ่าตัดตาสองชั้นของคนอายุน้อย
  (แผลกว้างกว่าทั่วไปเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้คิ้วและหน้าผากตกตามมา)
 • ความสูงของขั้นตาปรับตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
 • ในบางรายจำเป็นต้องทำการผ่าตัดยกคิ้วแบบส่องกล้องร่วมด้วย (เพราะในบางรายมีภาวะหนังตาหย่อนนั้นเป็นผลจากคิ้วหย่อน)
 • เราจะระวังไม่ตัดกล้ามเนื้อรอบตาออก

เหตุผลที่บางคนทำผ่าตัดตาสองชั้นแบบเปิดแผลใหญ่แล้วยังดูตาแข็ง

ลักษณะเฉพาะของเปลือกตาบนเมื่ออายุเปลี่ยนไป

 • คิ้วจะหย่อนลง
 • ผิวหนังบริเวณระหว่างเปลือกตาและคิ้วจะถูกยึดออก
 • มีรอยย่นบริเวณผิวหนังรอบๆตา

ในรายที่คิ้วหย่อนร่วมกับผิวหนังเปลือกตาหย่อนมาปกตาเยอะ การผ่าตัดแก้เฉพาะเปลือกตา (ซึ่งคิ้วยังหย่อนอยู่) จะทำให้หลังผ่าตัดตาดูแข็ง

 • ทางแก้ไข → แนะนำทำการผ่าตัดยกคิ้วแบบส่องกล้องร่วมกันด้วย

รูปก่อนและหลังการผ่าตัด

ก่อนการผ่าตัดตาสองชั้นแบบเปิดแผลใหญ

หลังการผ่าตัดตาสองชั้นแบบเปิดแผลให

การผ่าตัดตาสองชั้นแบบเปิดแผล
+
ผ่าตัดยกคิ้วแบบส่องกล้อง

วิธีการผ่าตัดตาสองชั้นแบบเปิดแผล

① ลงแผลตามรอยชั้นที่ดีไซน์ไว้

② ตัดผิวหนังส่วนเกินที่หย่อนออก

③ ตัดไขมันส่วนเกินออก

④ สร้างชั้นตาและเย็บแผลปิด

※ เราจะให้คำแนะนำถึงข้อดีและข้อเสียของการผ่าตัดในแต่ละวิธี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเหมาะกับแต่ละคน

รูปก่อนและหลังการผ่าตัดตาสองชั้นแบบเปิดแผลใหญ่

ผลข้างเคียงของการรักษาที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น เลือดออก , แผลติดเชื้อ ซึ่งอัตราการเกิดจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล เราจะให้คำแนะนำถึงวิธีการ ผลดี ผลเสีย และผลข้างเคียงของแต่ละการผ่าตัดอย่างละเอียด พร้อมทั้งยินดีตอบทุกคำถามเพื่อให้ท่านได้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาที่สุดก่อนตัดสินใจผ่าตัด