การผ่าตัดตาสองชั้นสำหรับคุณผู้ชาย 2017-11-21T15:53:40+00:00

การผ่าตัดตาสองชั้นสำหรับคุณผู้ชาย

GRACE PLASTIC SURGERY

การผ่าตัดตาสองชั้นสำหรับคุณผู้ชายคืออะไร?

เป็นการผ่าตัดเพื่อเสริมให้ตาดูเด่นคมมีเสน่ห์ ลักษณะตาสองชั้นในผู้ชายจะแตกต่างกับในผู้หญิง ซึ่งกระบวนการและขั้นตอนรายละเอียดต่างๆ ก็แตกต่างกันด้วย

การผ่าตัดตาสองชั้นในคุณผู้ชายแนะนำในกรณีใด

 • กรณีอยากให้ตาดูคมแมนขึ้น
 • กรณีหางตาเริ่มหย่อนและดูแก่
  ⇒ การผ่าตัดตาสองชั้น (ผ่าตัดแบบไร้แผลและฝังไหม หรือการผ่าตัดเปิดแผล) , การผ่าตัดลงแผลใต้คิ้ว
 • กรณีหนังตาหย่อนมากจนดูเหมือนคนง่วงนอน
  ⇒ การผ่าตัดตาสองชั้น (ผ่าตัดแบบไร้แผลและฝังไหม หรือการผ่าตัดเปิดแผล)
 • กรณีไขมันที่เปลือกตาเยอะ ทำให้ดูเหมือนคนเหนื่อยล้า
  ⇒ การผ่าตัดไขมันเปลือกตาออก
 • กรณีหางตาแหลมและชี้ขึ้น
  ⇒ การผ่าตัดลดระดับหางตาล่าง, การผ่าตัดเย็บมุมหางตา
 • กรณีตาตี่และดูเล็ก
  ⇒ การผ่าตัดเปิดหัวตา, การผ่าตัดลดระดับหางตาล่างและการผ่าตัดเย็บมุมหางตา

การผ่าตัดตาสองชั้นสำหรับผู้ชายแบบต่างๆ

การผ่าตัดแบบลงแผลใต้คิ้ว >

เหมาะสำหรับกรณีที่ผิวเปลือกตาบริเวณหางตาหย่อน โดยจะซ่อนแผลไว้ใต้แนวขอบล่างของคิ้ว และตัดผิวหนังที่หย่อนออก เปิดตาให้โตขึ้น และลดความรู้สึกหนักที่ตา ให้ดวงตาสดใสและดูอ่อนเยาว์

การผ่าตัดเปิดหัวตา >

เป็นการผ่าตัดเปิดหัวตาที่เป็นผิวที่หนาม้วนบัง หลังผ่าจะทำให้ตาดูกว้างและโตขึ้น รอยแผลเป็นจะซ่อนอยู่ภายใต้รอยพับ ทำให้ซ่อนรอยแผลเป็นได้อย่างแนบเนียน

การผ่าตัดตาสองชั้น >

การผ่าตัดจะทำให้ได้ชั้นตาที่ชัดขึ้น เปิดตาให้โตและสดใส ชั้นตาที่หัวตาค่อยๆ เปิดกว้างออกจะทำให้ไม่ดูแปลก การเลือกเทคนิคการผ่าตัดแบบไร้แผล หรือจะเลือกเทคนิคการผ่าตัดเปิดแผลก็ตาม จะให้ผลที่สวยงามและเหมาะกับแต่ละคน

Dual >

ด้วยการผ่าตัดเย็บมุมหางตา จะทำให้ตายาวขึ้นและเมื่อร่วมกับการผ่าตัดลดระดับเปลือกตาล่างลง ผลลัพธ์จะได้ตาที่โตและสดใสขึ้น เพิ่มเสน่ห์ให้คุณมั่นใจมากขึ้น

การผ่าตัดตาสองชั้นสำหรับผู้ชายแบบต่างๆ

การผ่าตัดแบบลงแผลใต้คิ้ว >

เหมาะสำหรับกรณีที่ผิวเปลือกตาบริเวณหางตาหย่อน โดยจะซ่อนแผลไว้ใต้แนวขอบล่างของคิ้ว และตัดผิวหนังที่หย่อนออก เปิดตาให้โตขึ้น และลดความรู้สึกหนักที่ตา ให้ดวงตาสดใสและดูอ่อนเยาว์

การผ่าตัดเปิดหัวตา >

เป็นการผ่าตัดเปิดหัวตาที่เป็นผิวที่หนาม้วนบัง หลังผ่าจะทำให้ตาดูกว้างและโตขึ้น รอยแผลเป็นจะซ่อนอยู่ภายใต้รอยพับ ทำให้ซ่อนรอยแผลเป็นได้อย่างแนบเนียน

การผ่าตัดตาสองชั้น >

การผ่าตัดจะทำให้ได้ชั้นตาที่ชัดขึ้น เปิดตาให้โตและสดใส ชั้นตาที่หัวตาค่อยๆ เปิดกว้างออกจะทำให้ไม่ดูแปลก การเลือกเทคนิคการผ่าตัดแบบไร้แผล หรือจะเลือกเทคนิคการผ่าตัดเปิดแผลก็ตาม จะให้ผลที่สวยงามและเหมาะกับแต่ละคน

Dual >

ด้วยการผ่าตัดเย็บมุมหางตา จะทำให้ตายาวขึ้นและเมื่อร่วมกับการผ่าตัดลดระดับเปลือกตาล่างลง ผลลัพธ์จะได้ตาที่โตและสดใสขึ้น เพิ่มเสน่ห์ให้คุณมั่นใจมากขึ้น

หลักสำคัญของการผ่าตัดตาสองชั้นที่ Grace

ปราศจากแผลเป็น !

โดยมากแล้วผู้ชายมักไม่แต่งหน้า ดังนั้นการซ่อนแผลเป็นจึงมีความจำเป็นอย่างมาก การผ่าตัดที่เราเลือกใช้จะเป็นเทคนิคเฉพาะที่ซ่อนรอยแผลเป็นให้แนบเนียนและเป็นธรรมชาติ

ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดที่เกิดขึ้นได้ เช่น เลือดออก, แผลติดเชื้อ เป็นต้น ซึ่งอัตราการเกิดและความรุนแรงจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล โดยแต่ละคน จะได้รับคำแนะนำและข้อมูลถึงผลข้างเคียงเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้ารับการผ่าตัดเพื่อประกอบการตัดสินใจ